Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului, decizia pronunțată de Curtea de Apel Oradea în ședința publică din 14 iunie 2019 menține „Sentința Tribunalului Bihor nr. 80/05.02.2019, în sensul anulării parțiale a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 962/27.11.2017 modificată prin HCL 557/24.05.2018 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Oradea”. Instanța a admis în parte acțiunea prefectului și a anulat definitiv Art. 27 alin 1.1. care interzicea amplasarea mesh-urilor pe fațadele clădirilor de locuit. „Potrivit art. 38 alin. 2 din Legea 185/2013 este permisă amplasarea mesh-urilor inclusiv pe fațadele clădirilor, cu acordul proprietarilor. Prin urmare, legiuitorul nu a exclus amplasarea acestor mijloace publicitare pe clădirile de locuit. În consecință, pârâtul (Primăria Oradea) a adus atingere dispozițiilor unui act normativ cu forță superioară, ceea ce este nelegal”, a reținut instanța. De asemenea, art. 29 oferea doar Primăriei și colaboratorilor acesteia posibilitatea amplasării mijloacelor publicitare de tip prismă în scop de informare şi promovare a municipiului, a turismului și/sau a unor evenimente publice. În acest caz, instanța a reținut că „prin condiționarea amplasării mijloacelor publicitare de organizare a evenimentului public doar de către autoritatea publică locală sau în colaborare cu aceasta, se creează o poziție privilegiată Primăriei Municipiului Oradea față de ceilalți operatori în domeniul publicității stradale, prin aceste dispoziții realizându-se o concurență neloială operatorilor de publicitate, fiind încălcate astfel disp. art. 2 din Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale”. Cel de-al treilea articol (art. 37 (1)) apreciat de instanță ca nelegal se referea la „achitarea pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la data încheierii procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii”. Instanța a apreciat că „prin raportare la disp. art. 28 din OG 2/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea 203/2018 potrivit căruia <<contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la dată înmânării sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute.>> că prevederile art. 37 din Regulament sunt nelegale, fiind contrare prevederilor unui act normativ cu forță juridică superioară”. Prin urmare, Instituția Prefectului solicită Primăriei Oradea punerea în legalitate a Regulamentului de publicitate.

Veres Diana