Apel de selecție

Varianta simpificată

Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă Frontiera cu Ungaria anunţă lansarea, începând cu data de 24.06.2019 celei de al treilea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Dezvoltarea mediului rural prin srijinirea activităţilor economice (Program finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19).

      Data limită de depunere a proiectelor este: 26.07.2019.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M2/6A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Dezvoltarea mediului rural prin srijinirea activităţilor economice, sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” distribuit GRATUIT, la sediul asociaţiei sau se pot descărca de pe site-ul www.galbihor.ro .

      Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele

Proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei GAL BIHOR, la adresa comuna Borş, satul Borş, nr. 112, judeţul Bihor, de luni până vineri, între orele 08:00 – 12:00.

      Fondurile disponibile.

Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 819.842,64 Euro.

Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 539.260 euro.

Alocare financiară:

·         539.260 euro, astfel:

o   Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 şi 51.866 euro/proiect.

      Valoarea sprijinului nerambursabil

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi  51.866 Euro.

Sprijinul public nerambrusabil:

•        Intensitatea sprijinului public nerambrusabil este de 70%

•        Intensitatea sprijinului public nerambrusabil poate fi de 90% în următoarele cazuri :

§  pentru solicitanţi care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar veterinare şi agro-turism

§  pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole;”

      Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului şi sunt disponibile în format electronic, la adresa www.galbihor.ro, secţiunea dedicată M2 – Dezvoltarea mediului rural prin srijinirea activităţilor economice.

      Categoriile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M2/6A sunt:

Ø  Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

Ø  Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

      Date de contact:

Asociaţia GAL BIHOR                    417075 Borş, nr. 112

Tel/fax: 0040 – 259 – 316 095

E-mail: galbihor@galbihor.ro       Web: www.galbihor.ro