„S-a făcut un pas important în vederea implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor. Cei prezenți au votat în unanimitate Regulamentul de Salubritate al județului”, a precizat Bujor Chirilă, directorul executiv al A.D.I. Ecolect.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, care a avut loc la Consiliul Județean, a figurat și aprobarea documentației de Atribuire privind delegarea prin concesiune a serviciului public de colectare, transport și sortare a deșeurilor municipale din județul Bihor. Licitațiile vor fi organizate în trei loturi. Pentru zona 1A, respectiv Oradea, va fi inclus serviciul de salubrizare stradală și deszăpezire, procedura urmând să fie organizată de municipalitate. Al doilea lot cuprinde separat cele 6 zone din județ, inclusiv Zona 1B rural. Al treilea lot se referă la stația de tratare mecano-biologică. Pentru toate acestea, licitațiile vor fi organizate de către A.D.I. Ecolect, în comisiile de adjudecare fiind cooptați reprezentanții primăriilor. În cel mai scurt timp documentele vor fi înaintate organelor competente în vederea verificării condițiilor legale și demarării procedurii de licitație. Primarii au solicitat urgentarea procedurii, deoarece în multe dintre localități, durata contractelor încheiate cu companiile de salubritate se apropie de termen.

Veres Diana