Pe platforma Sistem Informatic Centralizat de Achiziții Publice a fost publicat anunțul de participare pentru procedura de atribuire a contractului pentru reabilitarea drumului județean DJ 767, porțiunea rămasă neexecutată (din DN 76). Data limită de depunere a ofertelor pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a tronsonului de drum județean Tășad (DN 76)-Copăcel-Șerghiș expiră la 25 iunie 2019. Consiliul Județean anunță că procedura de atribuire va fi una simplificată, iar valoarea contractului este 17.772.823,84 lei fără TVA.

Veres Diana