Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor informează publicul larg că în cadrul instituției funcţionează Compartimentul pentru Economie Socială, care atestă întreprinderile de economie socială potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi a Normelor metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. 585/2016.

Economia socială are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt şi mediu pentru integrarea treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, următoarele activităţi de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii şi execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

 

Mădălina Venter