În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin.1 şi 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pe 29 martie 2019, președintele Consiliului Județean Bihor a adus în atenția publicului inițierea unui act administrativ cu caracter normativ.

Este vorba despre Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2019 nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 din aceeași lege, locuitorii unității administrativ-teritoriale pot depune observații privind proiectul de buget la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării sau afișării acestuia pe site-ul și avizierul Consiliului Județean Bihor.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu, la rubrica Transparență decizională, precum și la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean Bihor.