Proiectul de hotărâre inițiat de conducerea Consiliului Județean și solicitat de edilul municipiului Oradea a întrunit cele 18 voturi ale alianței, nu și pe cele ale aleșilor liberali. Cei 16 consilieri PNL s-au abținut de la vot când au trebuit să își dea acordul pentru ca municipalitatea orădeană să poată organiza separat licitația privind desemnarea operatorului de salubritate, în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor. Cu majoritatea consilierilor prezenți a trecut și proiectul de hotărâre ce prevede avizarea „documentației de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii pentru serviciul public de salubrizare în toate zonele din județ și mandatarea A.D.I. Ecolect pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”. Caietele de sarcini urmează să fie votate de cele 100 Consilii Locale de la nivelul județului.

Nu pentru inventar

Necesitând 24 de voturi, cele patru proiecte de hotărâre privind inventarul județului nu au trecut în plen. Aleșii liberali, fie s-au abținut, fie au votat împotrivă chiar și privind trecerea unor echipamente de sortare a deșeurilor în inventarul A.D.I. Ecolect. Proiectul privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și alte 20 de procente din cotele defalcate din impozitul pe venit estimat a întrunit 32 de voturi. Însă, aleșii nu se pot pune de acord asupra construirii unor autogări moderne în Marghita, Săcueni și Beiuș. Alianța PSD-UDMR-ALDE și trei consilieri liberali au avizat proiectul, însă 13 aleși s-au abținut. După ce au primit explicații din partea directorului Direcției Tehnice, Filip Cheșeli, cei 34 de consilieri prezenți la ședința de joi au votat, în unanimitate, pentru aprobarea documentației tehnico-economice aferente proiectelor de reabilitare și modernizare drumuri județene. „Studiile de fezabilitate au fost realizate, la unele obiective, în anul 2008. Trebuie refăcută expertiza. S-au propus lucrări de refacere poduri, ziduri de sprijin, podețe, tratament dublu pentru întreținere drum, față de proiectul inițial. Aceste tratamente ne vor permite să circulăm în condiții de siguranță pentru o perioadă de 10-20 ani”, a precizat directorul Filip Cheșeli.

Veres Diana