Vineri, consilierii județeni sunt chemați să voteze, în ședință extraordinară, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din impozitul pe venit estimat. Miercuri, primarii au fost convocați la o întâlnire cu reprezentanții finanțelor.

Anul acesta, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează în următoarele cote: 15% la bugetul local al județului, 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor și 17,5% într-un cont distinct deschis pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. „Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. c), cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ; nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu; nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș; 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună”, a precizat, la întâlnirea cu primarii, trezorierul șef Marius Petrila.

Urmează repartizarea cotelor din impozitul pe venit

În ședința extraordinară de vineri, 22 martie, consilierii județeni vor vota repartizarea sumelor provenite din impozitul pe venit către primăriile din Bihor. „Nicio primărie din Bihor nu va avea buget mai mic decât cel de anul trecut. În completarea veniturilor proprii din impozitele și taxele locale, estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit repartizat, precum și cu cel încasat până la data publicării Legii 50/2019, se repartizează unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea asigurării bugetelor de funcționare stabilite”, a adăugat președintele Pásztor Sándor. Dacă diferența dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanțarea cheltuielilor cu indemnizațiile pentru persoane cu handicap grav, respectiv drepturile asistenților personali ai acestei categorii sociale, se repartizează în completare sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Veres Diana