Joi dimineața, la Primăria Sânmartin, a fost lansat proiectul ROHU-53 ,,Conservarea și protecția patrimoniului natural transfrontalier din județele Bihor – Hajdú-Bihar”, în prezența partenerilor.

Proiectul ROHU-53 este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu sprijinul guvernelor celor două state, România și Ungaria, în cadrul primului Apel de proiecte al Programului Interreg V-A România-Ungaria – Axa Prioritară 1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor.

Contractul de finanțare a fost semnat între liderul proiectului, comuna Sânmartin, și Ministerul Dezvoltarii Regionale și a Administrației Publice, parteneri beneficiari fiind Asociația Aqua Crisius, Fundația Ecotop Oradea și Asociația Zőld Kőr din Ungaria.

,,Am convingerea că împreună vom putea schimba fața comunei noastre prin faptul că cele două rezervații vizate de acest proiect, Pețea și Betfia, vor atrage turiștii ca un magnet”, a declarat, la începutul evenimentului de lansare, primarul din Sânmartin, Cristian Laza. Acesta a mai precizat că implementarea proiectului a început la 1 mai 2018 și va dura 30 de luni, valoarea totală eligibilă a acestuia fiind de 2,8 milioane euro, din care 85% reprezintă valoare nerambursabilă prin FEDR.

Activități de conservare și protecție

În cadrul proiectului se vor realiza activități specifice de conservare și protecție din siturile Natura 2000 ale județului Bihor, iar în Hajdú-Bihar toate aceste lucrări vor fi cu impact transfrontalier. ,,Pentru a contribui la eforturile beneficiarilor în calitate de custozi ale acestor arii natural protejate, liderul proiectului, comuna Sânmartin, pe langă activități specifice de conservare și protejare, va realiza o serie de investiții în infrastructură și anume înființare centru de monitorizare și tunel acces în avenul Betfia, drum acces și parcare la limita sitului Betfia, introducerea utilităților, construire turn monitorizare a zonei, construire drum și parcare la situl Pețea, pod acces rezervație, introducere utilități în zonă și împrejmuirea sitului”, a explicat Mihai Gavriș, manager de proiect.

Potrivit conducerii Ecotop Oradea, reprezentată de George Togor, și Fundația s-a angajat să efectueze un număr semnificativ de activități: amenajarea unor spații adecvate pentru reproducerea și hrănirea amfibienilor, amenajarea unor adăposturi și cuiburi artificiale pentru specii de lilieci și păsări, organizarea a două tabere internaționale de voluntariat, amenajarea a patru puncte de observare a florei și faunei, identificarea și monitorizarea speciilor și habitatelor de interes conservativ, controlul activ al speciilor de plante invazive și adventive, schimburi de experiență și aplicații de teren etc.

Andrei Togor, de la Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, a precizat că va conduce un studiu asupra speciilor invazive, dar și că va organiza Ziua Ariei Protejate ,,Valea Iadului”, un eveniment cu tradiție dedicat copiilor.

Partenerul maghiar, Asociația Zőld Kőr va desfășura, printre altele, activităţi practice de protecţia naturii, plantare de specii protejate şi periclitate, restrângerea şi eliminarea speciilor adventive, realizare de adăposturi artificiale pentru păsări şi mamifere, realizare de locuri de reproducere pentru amfibieni și monitorizarea speciilor indicatoare.

La finalul evenimentului de lansare a proiectului, partenerii au efectuat o vizită în teren la rezervația naturală Pețea și în Betfia.

Larisa Patricia Herlaș