Publicat de Editura Presa Universitară Clujeană, a Universității Babeș Bolyai, volumul „HOCHMA – Înţelepciunea în cărţile sapienţiale ale Vechiului Testament” de Claudiu Cristian Damian va fi lansat miercuri, de la ora 18.00, în sala de conferințe a Cetății Oradea.

Lucrarea face o cercetare teoretică amplă asupra noțiunii de înțelepciune în cărțile sapiențiale ale Sfintei Scripturi. Analiza începe cu civilizația orientală, continuă cu filosofia antică grecească şi încheie cu textul biblic, făcând referire specială la textele cu conținut sapiențial. Tema înțelepciunii este analizată din trei perspective: înţelepciunea omenească, înţelepciunea personificată, întelepciunea – ca atribut Dumnezeiesc.

„În ceea ce priveşte rugăciunea regelui Solomon de obţinere a înţelepciunii, autorul realizează o traducere proprie a textului pentru a scoate mai bine în evidență sensurile pe care din diferite motive de natură lingvistică traducătorul ediției sinodale le-a scăpat din vedere. Demersul său lăudabil a fost corelat cu o abordare exegetică ce i-a justificat opțiunile de traducere și, ulterior, i-a oferit posibilitatea de a sublinia mult mai vizibil concluziile la care s-a ajuns la finele acestei lucrări”, consemnează pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universității „Babeș-Bolyai”.

Autorul, Claudiu Cristian Damian este licenţiat în Teologie Pastorală şi Psihologie la Universitatea din Oradea, dar și-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din Atena. În 2015 devine doctor în teologie biblică al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, având calificativul de „Magna Cum Laude”, cu teza de doctorat „Hochma – înțelepciunea în cărțile sapiențiale ale Vechiului Testament”. În cadrul doctoratului, primeşte o bursă şi este înmatriculat la Studium Biblicum Franciscanum Ierusalim, Israel, în paralel participând și la cursuri legate de subiectul înţelepciunii gnomice.

Larisa Patricia Herlaș