Guvernul României a aprobat extinderea până la 31 iulie a termenului până la care persoanele fizice trebuie să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Același termen – limită a fost stabilit și pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. Inițial, ambele documente trebuiau depuse până la data de 15 martie. Tot până la 31 iulie 2019 se extinde și termenul pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal.

Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, contribuabilii care au depus până la 31 iulie 2018 Declarația Unică, beneficiază de o bonificație de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 și plătit integral până la 31 iulie 2019. Bonificația se acordă corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi/sau din străinătate, și de cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. ,,Din respect faţă de timpul cetăţenilor şi pentru a îmbunătăţi relaţia contribuabililor cu administraţia fiscală, declaraţia se completează şi se depune online atât prin intermediul spaţiului privat virtual, cât şi prin intermediul portalului http://e-guvernare.ro/”, a precizat premierul României, Viorica Dăncilă.

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la rubrica Transparență decizională.

Larisa Patricia Herlaș