Instituția Prefectului județul Bihor a reacționat în urma articolelor apărute în presa locală precum și în urma unor sesizări din partea asociațiilor de proprietari din municipiul Oradea referitor la aplicarea Regulamentului de administrare și întreținere a spațiilor verzi publice.

,,Procedând la verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 873/24.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situație în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Oradea, s-a apreciat că hotărârea în cauză poate întruni condițiile de legalitate numai în cazul în care articolul 39, lit l. va fi coroborat cu art. 31 alin. 3 din Regulament, în sensul în care nu există o obligație în sarcina asociațiilor de proprietari în a prelua întreținerea spațiilor verzi”, se arată în comunicatul semnat de Cancelaria Prefectului. Practic, neexistând o obligație în acest sens, asociațiile nu pot fi constrânse în a semna un protocol de preluare sub sancțiunea unor amenzi contravenționale.

Cu toate acestea, deși din prevederile Regulamentului rezultă că predarea spațiilor verzi se face doar la cererea asociațiilor de proprietari, există situații în care acesta nu se aplică în mod corespunzător. Astfel, dacă o asociație de proprietari își manifestă în mod expres, prin cerere scrisă, intenția de a prelua în întreținere spațiile verzi, atunci cade în sarcina acesteia obligația de a încheia un protocol, sub forma unui acord de voințe între asociație și primărie. În cazul în care asociația care a solicitat preluarea întreținerii spațiului nu își concretizează intenția prin semnarea protocolului, aceasta este pasibilă de amendă contravențională, conform Regulamentului.

Protocol obligatoriu doar pentru cei care și-au exprimat prin cerere scrisă intenția de a prelua în întreținere spațiul

Având cunoștință de faptul că Primăria Oradea, contrar scopului și cadrului reglementat de HCL-ul în speță, a procedat la notificarea unor Asociații de proprietari care nu și-au exprimat cererea de a prelua întreținerea spațiilor verzi, notificându-i cu privire la obligația semnării protocolului sub sancțiunea amenzii contravenționale prevăzute la art. 39 lit. l, Prefectura a constatat că dispozițiile Regulamentui ,,se aplică disproporționat și în afara cadrului apreciat ca fiind legal în procedura de verificare a legalității”.

,,Subliniem faptul că, față de observațiile de nelegalitate, prin adresa nr. 1939/01.03.2019, am solicitat un punct de vedere legal față de modul în care este pus în aplicare Regulamentul, raportat la conținutul notificărilor trimise de primărie. În urma sau lipsa unui răspuns din partea Primăriei Oradea vom reanaliza HCL 873/24.09.2018 și vom lua măsurile care se impun în vederea asigurării legalității actelor normative supuse controlului Instituției Prefectului”, a transmis Ioan Mihaiu.

Asociațiile de proprietari care au fost notificate de Primăria Oradea cu privire la obligativitatea încheierii protocolului sub sancțiunea amenzii cu toate că nu și-au exprimat cerere scrisă intenția de a prelua întreținerea spațiilor verzi trebuie să știe că protocolul încheiat prin vicierea consimțământului este anulabil.

Larisa Patricia Herlaș