Candidații vor depune dosarul și proiectele de management până la data de 1 aprilie 2019, evaluarea acestora urmând să se facă în perioada 2-15 aprilie.

Până cel târziu în data de 01.04.2019, ora 16.00, candidații vor putea depune dosarele de concurs și proiectul de management întocmit în conformitate cu caietul de obiective publicat pe site-ul Consiliului Județean, la secțiunea Informații de interes public/Anunțuri sau pe pagina web a Școlii de Arte ,,Francisc Hubic” Oradea. Dosarul de concurs va conține copia actului de identitate, copii ale diplomelor de studii, carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverință de la medicul de familie și Curiculum Vitae, după model european. Pentru documentele solicitate în copie se vor prezenta și actele în original.

Analiza proiectelor de management se va face în perioada 2-15 aprilie 2019, iar susținerea acestora până cel târziu, în data de 17 aprilie.

Detalii privind concursul de proiecte găsiți pe   http://www.cjbihor.ro/pdf/Anunt%20si%20Anexe%201.03.2019.pdf

Mădălina Venter