Primăria Beiuș a obținut 95 de mii de euro de la Ministerul Culturii pentru reabilitarea a trei clădiri din municipiu. Autorităţile locale au depus spre finanţare proiecte care vor primi fonduri din cadrul Programului de investiţii în domeniul culturii.

Muzeul, casina și cinematograful din Beiuș vor avea, începând de anul acesta, o nouă înfățișare. 

Cinematograf modern în valoare de 6, 400 mii lei

Încercări de a scoate din ruină Cinematograful din Beiuş datează de mult timp, însă nefiind proprietar de drept, primăria nu a putut iniția nicio acțiune. Petru Mlendea spune că de aproximativ 5 ani există un protocol cu proprietarul Cinematografului, RADET prin care este cedată administrarea imobilului, cu condiţia ca destinaţia să fie păstrată, parţial. ’’În urmă cu trei ani, a fost iniţiată procedura de negociere directă în vederea concesionării Cinematografului Municipal Beiuș, în suprafață de 1.005 mp. Scopul concesionării era reabilitarea și modernizarea clădirii Cinematografului Municipal Beiuș prin reabilitarea exterioară a clădirii, izolare termică și fonică, reabilitare acoperiș cu termoizolație, reabilitare grupuri sanitare, precum și a terasei exterioare.”, declară edilul beiușean.

Finanțarea solicitată pentru reabilitarea muzeului este de 5.415 mii lei

Muzeu Municipal Beiuș a fost înființat în anul 1959, în clădirea monument istoric, fosta casă a memorandistului Vasile Ignat și a martirului  Ioan Ciordaș, construit la sfârșitul secolului 19 în stil baroc. Acest muzeu este unul dintre muzeele zonale reprezentative ale circuitului muzeal românesc, fiind un autentic depozitar de informatii semnificative despre acest spatiu de mare traditie, frumoasa istorie si deosebite frumuseti turistice. Inventarul Muzeului din Beiuş numără aproape 4.000 de piese, incluzând documente importante, piese numismatice şi de artă ori obiecte reprezentative pentru oamenii locului. De pildă, felurite vase de ceramică, unelte agricole, lăzi de zestre, tablouri, scaune cu spătare antropomorfe, specifice Ţării Beiuşului. Vedetele sunt, fără îndoială, hainele tradiţionale ale localnicilor din Depresiunea Beiuşului, adică sumanele, cojoacele de Binş şi iile purtate de bunicii şi străbunicii beiuşenilor de azi.

Reabilitarea imobilului cunoscut drept Casina Română Beiuș necesită 430,28 mii lei

Aşteptările primarului Mlendea ca acest proiect să se materializeze e fundamentat şi pe faptul că instituţia Casina Română a fost înfiinţată în anul 1871 din iniţiativa lui Partenie Cosma, tocmai cu menirea de a răspândi cultura în această zonă, fiind monument istoric şi de arhitectură. Casina Română a reprezentat începutul societăţilor şi asociaţiilor culturale ce s-au format în Beiuş. O importantă acţiune organizată de membrii casinei române, a fost colectarea de fonduri şi bunuri pentru fraţii de peste Carpaţi, ce au luptat în războiul pentru independență.