Comparativ cu luna decembrie, când rata șomajului a fost de 1,53%, în ianuarie acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,19 puncte procentuale, anunță conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor.

,,La sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 3.589 șomeri (din care 1848 femei), rata șomajului fiind de 1,34%”, a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, directorul executiv al AJOFM Bihor, Békési Csaba.

Din totalul de persoane înregistrate, 1.464 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 2.125 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.088 șomeri provin din mediul rural și 986 sunt din mediul urban. ,,Cei mai mulţi şomeri erau cu vârstă peste 50 ani (1.322), urmaţi de cei din grupa de vârstă între 40 și 49 ani (992), la polul opus aflându-se persoanele mai mici de 25 ani (359)”, explică Békési.

Șomerii cu învățământ primar și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (39%), urmați de cei cu studii liceale (19%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 15 % din total, iar cei cu studii universitare 11%.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor: http://www.bihor.anofm.ro.

Larisa Patricia Herlaș