Începând cu data de 1 martie 2019, Agenția de Management al Destinației Bihor va demara implementarea proiectului „Crearea și dezvoltarea unei rețele transfrontaliere policentrice de formare și suport în vederea creșterii calității serviciilor turistice și meșteșugărești din județele Bihor și Hajdú-Bihar”.

Proiectul în valoare de 2.718.106 Euro este finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră, Interreg V-A România-Ungaria. În parteneriat cu Parohia Ortodoxă din Körösszegapáti, Episcopia Romano-Catolică de Oradea, Parohia Reformată Episcopia Bihor, Parohia Ioșia Nord-Oradea și Mănăstirea Izbuc, Agenția de Management al Destinației Bihor va derula activități privind creșterea eficientă a procentului de ocupare a forței de muncă în domeniul turismului și ospitalității în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar. „Se vor realiza strategii transfrontaliere integrate de management a resurselor umane cu personal format și specializat în vederea creșterii atractivității destinațiilor turistice din Bihor și Hajdu-Bihar. Peste 1000 de persoane din domeniul turistic vor participa la cursuri de formare/specializare, se vor organiza 2 workshop-uri și 22 de evenimente pentru promovarea produselor locale”, anunță reprezentanții Consiliului Județean Bihor, instituție în subordinea căreia funcționează AMD Bihor.

O bază comună a necesarului de resurse umane

Partenerii români au contribuit cu un procent de cofinanțare de 2%, în vreme ce partenerul maghiar cu 5% din valoarea totală a proiectului. AMD Bihor va beneficia de un buget de 402.896 euro, Parohia Ortodoxă din Körösszegapáti de 664.550, Episcopia Romano-Catolică de Oradea de 419.200 euro. Parohia Reformată Episcopia Bihor va primi 405.110 euro, Parohia Ioșia Nord-Oradea 413.700 euro și Mănăstirea Izbuc de 412.650. Partenerii au ca obiectiv realizarea unei baze comune a necesarului de resurse umane în domeniul turismului. „Vor fi create 6 centre de formare, specializare și suport în domeniul industriei turistice și domeniile sinergetice (ospitalitate, cultură, arii protejate), 4 în mediul urban, 2 în mediul rural în România și Ungaria”, anunță reprezentanții liderului. Astfel vor lua ființă Centrul de Formare a Resurselor Umane în Domeniul Turismului al AMD Bihor, Centrul transfrontalier permanent de formare și suport pentru mici meseriași și turism „Renașterea” Körösszegapáti, Centrul indoor și outdoor de formare profesională „Episcopia Bihor”, Centrul de formare și suport în activități turistice și culturale „Basilica Minor” Oradea, Centrul suport de formare și specializare pentru patrimoniu și turism „Ars Ecumenica” – Ioșia și un centru de formare pentru meșteșuguri tradiționale și turism rural „Izbuc-Călugări”.

Veres Diana