Prim-adjunct al Inspectorului Șef, locotenent – colonel Claudiu Seica a prezentat miercuri dimineața, în cadrul primei ședințe a Colegiului Prefectural din anul acesta, raportul de activitate al Jandarmeriei Bihor pe 2018.

Potrivit raportului, activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică s-a materializat în executarea unui număr de 5.637 misiuni specifice, cu un efectiv de 19.673 jandarmi. Situația faptelor penale constatate se aliniază trendului descendent existent la nivel județean, astfel că numărul infracţiunilor constatate independent a scăzut cu 10,34 % faţă de anul 2017, iar al infracţiunilor constatate în cooperare cu poliţia a scăzut cu 22,92 %. În ceea ce privește domeniul contravențional, numărul sancţiunilor aplicate arată o creştere cu 38,63 %, iar valoarea amenzilor a crescut cu 41,13% faţă de anul 2017.

,,Vreau să vă asigur că și în anul 2019 Jandarmeria Bihor își va face datoria în slujba cetățeanului, a statului român și a democrației constituționale”, a declarat, la finalul prezentării, lt.-col. Seica.

Activitatea la O.C.P.I. Bihor în 2018

Ivan-Leț Călin-Sorin, director la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Bihor, a prezentat, în cadrul aceleiași ședințe, raportul instituției pe care o conduce. Acesta susține că în anul 2018 Serviciul Cadastru a avut o activitate vastă, care s-a concretizat în 61.800 PAD-uri soluţionate, 702 avize recepţie lucrări de specialitate, 11 avize începere lucrări de specialitate, 42 cereri de reexaminare soluţionate, 3.841 titluri de proprietate eliberate și 129 duplicate eliberate.

Directorul a vorbit și despre Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, un proiect ce are ca scop introducerea şi finalizarea lucrărilor de cadastru general. ,,Pe raza județului Bihor avem lucrări de cadastru general la nivel de întreg UAT, precum și lucrări de cadastru general la nivel de sector cadastral. La nivel de întreg UAT, în cursul acestui an (nr. 2018) s-a finalizat lucrările de pe raza UAT-urilor Borod, Borș și Tulca”, a declarat acesta.

În ceea ce privește strategia şi planul de activităţi ale O.C.P.I. Bihor pe anul 2019, au fost menționate finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară (CESAR), finalizarea cu succes a lucrărilor de introducere a cadastrului general, pe sectoare cadastrale, demarate în 2017 – 2018 și eliminarea tuturor formelor de corupţie.

Larisa Patricia Herlaș