Începând cu luna noiembrie 2019, serviciul județean de transport persoane va deveni serviciu de utilitate publică și va fi atribuit în conformitate cu prevederile legislației specifice achizițiilor public, printr-o procedură deschisă pentru toți operatorii din Uniunea Europeană.

La finele anului viitor, statul român are obligația aplicării Regulamentul (CE) 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, ale cărui prevederi vor transforma complet atât serviciul județean, cât și procedura de atribuire către operatori. „Programele de transport public județean în vigoare, la nivel național, au valabilitate până la 30.06.2019, astfel o atribuire a programelor județene în integralitatea lor ca serviciu de utilitate publică, conform articolelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr.1370/2007, este dificilă având în vedere faptul că în teritoriu încă nu au fost demarate procedurile administrative premergătoare. De asemenea, modalitatea de atribuire în baza legislației aplicabilă achizițiilor publice pune în conflict specialiștii compartimenelor de Achiziții publice cu cei ai Autorităților județene de transport”, spun specialiștii Autorității Județene de Transport din acdrul Consiliului Județean Bihor.

Întâlnire la inițiativa Consiliului Județean Bihor

Specialiștii din cadrul Autorității Județene de Transport au convocat, în perioada 27-28 noiembrie, reprezentanții a 35 de Consilii Județene, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Ministerului Transporturilor (MT), Federației Operatorilor Români de Transport (FORT) și Confederației Operatorilor Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) la „Întâlnirea Consiliilor Județene privind strategia pentru asigurarea continuității serviciului de transport persoane la nivel județean”. La finalul celor 2 zile s-a stabilit că licențele de traseu actuale vor fi prelungite până la data de 03.12.2019, dată la care serviciul de transport județean de persoane va deveni serviciu de utilitate publică și va fi atribuit în conformitate cu prevederile legislației specifice achizițiilor publice printr-o procedură deschisă pentru toți operatorii din Uniunea Europeană. De asemenea, la începutul anului viitor, specialiștii din cadrul Autorităților Județene de Transportse vor întâlni pentru a definitiva modelul de Contract-Cadru și elabora un ghid orientativ. „Trebuie stabilită o procedură clară prin care să se facă atribuirea corectă, iar contractul-cadrul pentru acest tip de serviciu public trebuie ajustat la cerințele pieței”, au precizat reprezentanții CJ Bihor. La mijlocul acestei luni, la sediul Consiliului Județean Bihor va avea loc o întâlnire cu cei 42 operatori de servicii, pentru a le aduce la cunoștință noile cerințe.

Veres Diana