În perioada 14-28 noiembrie, Fundaţia Lampas, care funcționează în subordinea Eparhiei Reformate, a organizat evenimente de informare şi conştientizare privind violenţa domestică, respectiv prezentarea şi diseminarea Ghidului practic pentru victimele violenţei domestice.

Ghidul s-a realizat în cadrul proiectului ,,Opreşte acum violenţa în familie!”, finanţat din fondurile Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte Bihor. La evenimentele programate în perioada 14-28 noiembrie au participat 146 specialiști și au fost distribuite 470 broşuri. Ghidul practic se adresează grupurilor vulnerabile și victimelor violenței în familie și a fost distribuit în cadrul întâlnirilor organizate cu specialiștii din diverse domenii de activitate, pentru cooperare și schimb de experiență. În cadrul întâlnirilor, participanții au subliniat faptul că informațiile primite au fost utile și au dezbătut problemele întâmpinate. S-au stabilit relații de colaborare între mai mulți specialiști din diverse domenii de activitate, care vor continua lupta împotriva violenței domestice. ,,Aceste activități au avut scopul de a sensibiliza şi a implica specialiști din diverse domenii de activitate, care vin în contact cu grupuri vulnerabile și victime ale violenței domestice, în prevenirea și combaterea acestui fenomen, prin facilitarea accesului la broșură și informații actualizate. De asemenea, am urmărit întărirea cooperării dintre societatea civilă și instituțiile statului, facilitarea schimbului de bune practici și dialogul interdisciplinar al specialiștilor”, a spus Ottilia Vura, coordonator Fundația Lampas.

Ghidul cuprinde informații utile: definiția, formele și ciclul violenței domestice, ce trebuie să facă victima atunci când izbucnește un episod violent, ce înseamnă un ordin de protecție și cum se poate obține și datele de contact ale instituțiilor și organizațiilor care oferă sprijinul necesar în astfel de situații. ,,Astfel, specialiști din diverse domenii de activitate, cadre didactice, consilieri școlari, consilieri educaționali, asistenți sociali, polițiști, reprezentanți ONG-uri au făcut schimb de experiență în cadrul celor 5 întâlniri organizate în diferite localități din județul Bihor, respectiv Oradea, și-au îmbunătățit cunoștințele despre acest fenomen, primind informații despre situația actuală la nivel regional și național, cadrul legal, dezvoltarea și implementarea metodelor de prevenire la locul de muncă, principalii actori implicați în prevenirea și combaterea violenței domestice. În cadrul acestor întâlniri am creat contextul analizei și dezbaterii multiplelor fațete ale violenței domestice, am prezentat și diseminat broșura realizată”, a adăugat Ottilia Vura.

Ghidul a fost elaborat în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor și în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, respectiv Avocat Daniela Matea.

Mădălina Venter