După încheierea procesului verbal de predare-primire nr. 23241/15.11.2018 prin care comuna Ciumeghiu predă Județului Bihor terenuri în suprafață totală de 29.528 metri pătrați, președintele a propus Consiliului Județean adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județului. „Obiectului proiectului îl constituie terenul solicitat de Județul Bihor pentru construirea unui nou Centru de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, structură ce funcționează în cadrul DGASPC Bihor și își desfășoară activitatea, în prezent, în patru căsuțe de tip familial, situate în localitatea Cighid, pe terenul familiei Tisza”, se arată în raportul de specialitate. Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi. De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor a depus la Consiliul Județean o adresă prin care precizează că intenționează să demareze procedura de achiziție publică pentru proiectarea construcției unui nou Centru de Recuperare „având alocată cu această destinație suma de 500.000 lei de la bugetul Consiliului Județean”. Tot cu 33 de voturi în favoare, aleșii au votat proiectul privind constituirea dreptului de administrare în favoarea DGASPC Bihor asupra imobilului teren în suprafață totală de 29.528 metri pătrați, în vederea construirii centrului.

Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Traian Bodea, a anunțat săptămâna trecută, că „o sumă consistentă, 59 milioane lei, fonduri accesate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară IV Incluziunea socială și combaterea sărăciei, de către DGASPC Bihor se vor întoarce la bugetul instituției. Consiliul Județean a asigurat fondurile pentru derularea programului și astfel am putea finanța în totalitate lucrările de realizare a unui centru la Cighid”.

Veres Diana