Sâmbătă, în sala multimedia a Colegiului Tehnic „Traian Vuia” a avut loc evenimentul de diseminare a proiectului „Educația incluzivă – șansă către integrarea socială”, finanțat de Consiliul Județean Bihor și coordonat de Asociația Tineretului Voluntar.

Asociația Tineretului Voluntar este o organizație de tineret înființată în 2017, responsabilă cu implementarea proiectul finanțat de DDIP Bihor, în care au fost implicați 32 profesori și 64 de elevi cu CES și dificultăți de învățare de la șase instituții școlare din Oradea. Proiectul a atins obiectivele Strategiei Naționale în domeniul politicii de Tineret punând accent pe categoria de tineri cu dificultăți de învățare. Activitățile principale derulate au fost: cursul „Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă”, activități extrașcolare cu beneficiarii, vizitarea obiectivelor din centrul orașului Oradea, concursul județean de desene „Orașul meu”, activități sportive, activități de nutriție, activități literare, ateliere creative. ,,Contextul în care a fost ales acest proiect este numărul ridicat al elevilor cu CES și dificultăți de învățare integrați în cele 6 unități școlare partenere, unde au fost identificați peste 60 de elevi. Acest proiect a fost un suport şi un punct de plecare în abordarea şi confruntarea cu dificultățile pe care le întâmpină acești elevi într-o colectivitate eterogenă. Din această cauză, prin activitățile extrașcolare pe care le-a derulat Asociația își dorește să sprijine acești elevi în integrarea lor cât mai benefică”, a precizat Ramona Maghiar, responsabil proiect.

Scopul proiectului a fost evitarea consecințelor negative potențiale legate de integrarea acestor elevi în învățământul de masă. „Obiectivele propuse au fost dezvoltarea unor abilități de soluționare a provocărilor și dificultăților educației incluzive la profesori și îmbunătățirea abilităților de comunicare, autoevaluarea punctelor tari/slabe, conștientizarea preferințelor, dezvoltarea și manifestarea adaptabilității și a independenței la elevii beneficiari”, a adăugat Ramona Maghiar.

Mădălina Venter