Prima procedură a fost anulată pentru că ofertele depuse au fost inacceptabile din punctul de vedere a normelor procedurale stabilite de societatea Parcuri Industriale Bihor SA. „Nu a fost depusă documentația așa cum a cerut beneficiarul prin caietul de sarcini”, a precizat Simon Adrian, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor. Potrivit reprezentanților SC Parcuri Industriale Bihor SA, criteriul de atribuire a contractului de achiziție este prețul cel mai scăzut. Procedura de atribuire este prin licitație deschisă, iar documentația poate fi obținută prin solicitare scrisă la sediul societății Parcuri Industriale Bihor SA, Oradea, strada Gheorghe Dima nr. 3, etaj 1. „Pentru selectarea ofertanților, Parcuri Industriale Bihor SA are în vedere o serie de criterii privind situația personală, economico-financiară și capacitatea tehnică și profesională a ofertanților. Ofertele se pot depune fie prin email la adresa office@investinbihor.com, pe suport hârtie la sediul societății sau prin poștă. Perioada de valabilitate a ofertei trebuie să fie de minimum 90 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor”, anunță autoritățile județene, prin intermediul unui comunicat.

Societatea Parcuri Industriale Bihor SA reia licitația privind lucrările de construcție și amenajare a Parcului Industrial Tileagd. Este vorba despre construirea drumului de incintă, a drumurilor de acces, parcări, sens giratoriu, trotuare și stații de autobuz, dar și instalații electrice și sanitare, deviere de rețele electrice și instalații pentru stingerea incendiilor. Durata contractului de achiziție este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului, iar valoarea investiției este de peste 1.000.000 euro.

Veres Diana