În planul de investiții pentru parcul industrial din Tileagd este cuprinsă construirea drumului de incintă, a drumurilor de acces, parcări, sens giratoriu, trotuare și stații de autobuz, dar și instalații electrice și sanitare, deviere de rețele electrice și instalații pentru stingerea incendiilor.

„Valoarea totală a acestui proiect este de 4.472.844,70 lei, iar termenul limită până la care operatorii economici interesați pot depune ofertele este 09 octombrie 2018, ora 12.00. Garanția de participare la procedura de atribuire este de 1% din valoarea contractului, adică 47.000 lei”, anunță Hizo Zoltán, consilier în cadrul Biroului de Presă al Consiliului Județean Bihor. Autoritățile județene au anunțat că procedura de atribuire este prin licitație deschisă, iar documentația poate fi obținută prin solicitare scrisă, direct la sediul societății Parcuri Industriale Bihor SA, Oradea, din strada Gheorghe Dima nr.3, etaj 1. Ofertele companiilor se vor depune fie prin email la adresa office@investinbihor.com, pe suport hârtie la sediul societății sau prin poștă. Potrivit reprezentanților SC Parcuri Industriale Bihor SA, criteriul de atribuire a contractului de achiziție este prețul cel mai scăzut, iar selectarea ofertanților se va face în baza situației economico-financiară și capacității tehnice și profesionale a acestora.

,,Chiar dacă nu mai există linii de finanțare europene ca și în urmă cu câțiva ani, aceste lucrări ce urmează a fi realizate la Tileagd demonstrează că susținem ceea ce ne-am asumat în privința dezvoltării economice a microregiunilor bihorene”, a declarat Pásztor Sándor, președintele Consiliului Județean Bihor.

Veres Diana