Apel de selecţie

Varianta simpificată

Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă Frontiera cu Ungaria anunţă lansarea, începând cu data de 7 septembrie 2018 celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6B din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru facilitarea integrării populaţiei rome (Program finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19).

      Data limită de depunere a proiectelor este: 8 octombrie  2018.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M5/6B din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru facilitarea integrării populaţiei rome, sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” distribuit GRATUIT, la sediul asociaţiei sau se pot descărca de pe site-ul www.galbihor.ro .

      Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele

Proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei GAL BIHOR, la adresa comuna Borş, satul Borş, nr. 112, judeţul Bihor, de luni până vineri, între orele 08:00 – 12:00.

      Fondurile disponibile.

Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 100.000 Euro.

Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 100.000 Euro.

Intensitatea sprijinului va fi de:

·         100% pentru investiții negeneratoare de venit

·         90% din cheltuielile eligibile din proiect pentru investiții generatoare de venit

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 10.000 – 50.000 Euro

Finanțarea nerambursabilă:

maxim 50.000 euro/proiect pentru investiții

      Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului şi sunt disponibile în format electronic, la adresa www.galbihor.ro, secţiunea dedicată M5 – „Sprijin pentru facilitarea integrării populaţiei rome”.

      Categoriile de beneficiari eligibili

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

•          Entități publice:  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

•          ONG-uri

•          Unităţi de cult

Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându‐se în spațiul rural.

Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014‐2020, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute mai sus.

      Date de contact:

Asociaţia GAL BIHOR

417075 Borş, nr. 112

Tel/fax: 0040 – 259 – 316 095

E-mail: galbihor@galbihor.ro

Web: www.galbihor.ro