Prin intermediul unui proiect ce urmează să se deruleze la nivel național, cele aproximativ două milioane de documente de stare civilă existente în format de hârtie în Bihor urmează să fie digitizate în toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului nostru.

Această trecere în format electronic se va putea realiza în urma dotărilor primăriilor cu echipament, digitizarea actelor din ultimii 100 de ani şi prin realizarea reţelei de comunicaţii protejate împreună cu STS-ul. Proiectul național cu un buget de aproximativ 40 milioane euro are ca titular Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Serviciul de Telecomunicații Speciale, acesta din urmă asigurând legătura electronică dintre instituții.

În perioada următoare urmează să se deruleze etapa de licitații publice, proiectul având termen de finalizare 2020. Periodic urmează să se desfășoare video-conferințe pentru a se prezenta stadiul evoluției implementării. În Bihor acest proiect se referă la cele 101 primării care au structură de stare civilă, și desigur Direcția Județean de Evidență a Persoanelor din cadrul Consiliul Județean Bihor. Practic, în urma digitizării, un exemplar al actelor de stare civilă va fi creat în format electronic, într-o bază de date la nivel naţional și un exemplar va fi în format tipărit la primăria emitentă.

Mădălina Venter