La Consiliul Județean Bihor a avut loc o sesiune de informare privind oportunitățile de finanțare a proiectelor de cooperare culturală.

1.46 miliarde euro este bugetul total care este la dispoziția operatorilor culturali de la nivel local și regional, interesați să acceseze finanțări. Aceștia au aflat, în cadrul unei prime sesiuni de informare, cine gestionează programul și cine poate solicita finanțare. „Sunt informații despre contextul în care se pot pregăti astfel de proiecte, caracteristicile Subprogramului Cultura și ale liniei de finanțare Proiecte de cooperare culturală, dar sunt prezentate și exemple de proiecte selectate”, a precizat Bianca Floarea, coordonator Cultura din cadrul Biroului Europa Creativă România.

Milioane de euro pentru 2018

Programul „Europa Creativă” are trei subcomponente: cultura, media și o componentă transsectorială (mecanism de garantare a creditelor bancare și cooperare în materie de politici). Programul este gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, iar Birourile Europa Creativă din toate țările participante oferă informații și asistență tehnică celor ce doresc să acceseze finanțare. Componenta Proiecte de Cooperare a subprogramului Cultura încurajează cooperarea în proiecte transnaționale între teatre, muzee, biblioteci, universități, centre ce cercetare și culturale. Pot solicita finanțare toți operatorii din sectoarele culturale și creative, dar persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Bugetul alocat pentru 2018 este 41.298.846 euro, iar apelul se va lansa în toamnă.

Veres Diana