Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă amintește angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă pe perioada vacanțelor.

Ajutorul se poate acorda pe o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza unui contract de munca pe perioada determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau cu timp parțial, dar și a unui contract de muncă temporar, numai dacă durata misiunii de muncă este egală sau mai mică decât durata vacanței. ,,În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AJOFM Bihor în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților. Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj”, a precizat, Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor.

Nu beneficiază de ajutor, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. Cei interesați se pot adresa pentru informații suplimentare la sediul AJOFM Bihor din Oradea sau pe site-ul www.bihor.anofm.ro.

Mădălina Venter