Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Bihor se propune aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2019. Propunerile de taxe și tarife locale ale direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor și ale instituțiilor subordonate au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 491 privind indexarea impozitelor și taxelor locale din Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Taxele și tarifele locale se aprobă de consiliile județene potrivit competențelor acestora în limitele și condițiile legii, acestea constituind venituri proprii ale județelor și ale instituțiilor subordonate. Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice sau juridice, Consiliile Județene pot aproba taxe speciale și institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vizitarea muzeelor, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și alte asemenea.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu dar și la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean Bihor. Bihorenii pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestuia pe site-ul instituției.

Mădălina Venter