Mai mulți furnizori de servicii sociale au participat, luni, la o dezbatere publică pentru a clarifica aspecte ce privesc caietul de sarcini în vederea organizării unei noi proceduri de externalizare a unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

Reprezentanții Consiliului Județean Bihor și-au exprimat acordul de principiu pentru continuarea externalizării serviciilor sociale și demararea unei noi proceduri de achiziție publică. „Considerând oportună continuarea procesului de externalizare a serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, începută în 2011, și ținând cont de aplicarea modificărilor legislative s-a constituit, prin dispoziția directorului DGASPC, o comisie pentru fundamentarea caietelor de sarcini și ale contractelor de furnizare servicii”, a precizat Szabó József, administratorul public al județului. Furnizorii de servicii sociale însă, au solicitat clarificări legate de modelul-cadru al caietului de sarcini și al contractului.

Solicitări și clarificări

Reprezentanții Fundației Copiii Făgăduinței au atras atenția asupra unor omisiuni. „În contract nu există clauze pentru profilul ofertantului; acesta poat fi o firmă de construcții. Cine va efectua demersurile pentru modificatrea locativă în cărțile de identitate a beneficiarilor care părăsesc Centrul? Dacă tinerii adulți muncesc, potrivit legii, ei trebuie să plătească pentru serviciul social pentru a fi determinați să părăsească acest mediu impropriu noului statut. Furnizorul, care nu are managementul cazului, nu poate lua astfel de măsuri, iar caietul de sarcini nu atribuie această responsabilitate”, au precizat în solicitarea scrisă, reprezentanții legali. Samuil Mitra, reprezentantul fundației a precizat în cadrul dezbaterii că, perioada pentru care se încheie contractul este prea scurtă și expune copiii la trauma schimbării personalului la fiecare 3 ani. „Pe de altă parte, o perioadă atât de scurtă exclude atragerea de fonduri nerambursabile pentru că acestea urmăresc proiecte cu perioade de implementare mai lungi”, a precizat Mitra.

Conform hotărârilor nr. 19 și nr. 123 din 2015, contractele de externalizare servicii au fost întocmite pe o perioadă de 3 ani și acestea încetează în 2018. În luna noiembrie 2017, CJ Bihor și-a exprimat acordul pentru continuarea externalizării serviciilor sociale. „Menirea și scopul nostru este acela de a avea beneficiari cu servicii de calitate. Cheltuim bani publici și ne interesează beneficiarul”, a precizat, în debutul dezbaterii, vicepreședintele Consiliului Județean, Traian Bodea.

Veres Diana