Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bihor anunță funcționarea, în cadrul instituției, a Compartimentului pentru Economie Socială, în condițiile în care țara noastră pune accent pe economia socială ca instrument de incluziune socială şi combatere a săraciei.

,,Economia socială are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt şi mediu pentru integrarea treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social”, a explicat Békési Csaba, director executiv al AJOFM.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entităţile economiei sociale desfăşoară, în principal, mai multe activităţi de interes general, printre care producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia, promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil sau dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Informaţii suplimentare şi acte necesare în vederea obţinerii atestatului de întreprindere socială, respectiv de întreprindere socială de inserţie se pot obţine la sediul AJOFM Bihor din Oradea.

Larisa Patricia Herlaș