Valoarea proiectului depus de autoritățile locale din Marghita este de 10.978.458,86 lei. Potrivit reprezentanților Primăriei, se vor realiza investiții care vizează modernizarea bibliotecii și a laboratoarelor de informatică, fizică, biologie și engleză, reabilitarea sălii de sport, dar și reducerea cheltuielilor privind utilitățile.

Proiectul care vizează „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale a Colegiului Național „Octavian Goga” – pentru clasele 0-8” este al doilea depus, în acest an, pe Programul Operațional Regional. În 30 aprilie, Primăria Marghita a depus spre finanțare proiectul în valoare de 4.964.611,03 lei, în baza căruia urmează să se reabiliteze și modernizeze clădirea Bibliotecii „Ioan Munteanu”. „Programul Operațional Regional prin Axa prioritară 10 finanțează proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale. În vederea atingerii acestui obiectiv se vor realiza investiții care vizează modernizarea bibliotecii si a laboratoarelor de informatică, fizică, biologie și engleză. Se vor dota cu mobilier și echipamente specifice cabinetele de psihologie, logopedie și cel medical”, spune primarul Pocsaly Zoltán. De asemenea, se va dota si moderniza sala de sport, spațiul destinat implementarii „Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023”, precum si spațiile destinate profesorilor. Proiectul vizează respectarea normativelor privind persoanele cu dizabilități, utilizarea eficientă a resurselor (completarea necesarului de căldură cu panouri solare), dar și gestionarea eficientă a deșeurilor.

Valoarea totală a proiectului este de 10.978.458,86 lei (TVA inclus), din care contribuția Municipiului Marghita, reprezintă 2%, adică 219.569,29 lei. Termenul de finalizare este de 27 luni de la începerea lucrărilor. Proiectul se află în faza de evaluare.

Veres Diana