În urma protestelor personalului sanitar afectat de diminuarea sporurilor, Instituția Prefectului județului Bihor a atacat în instanţă Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 439 emisă joi, 3 mai. Prevederile acesteia sunt, astfel, suspendate de drept, până la o sentință judecătorească definitivă. 

Bazându-se pe art. 123 alin. 5 din Constituția României, pe Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului și pe celelalte prerogative legale, Ioan Mihaiu, prefectul județului Bihor, a luat decizia de a ataca la Tribunalul Bihor Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 439 din 3 mai privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018, întrucât prevederile art. 6 privind diminuarea sporurilor personalului medical ,,au fost adoptate cu nerespectarea prevederilor legale”.

,,Potrivit normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni reglementărilor din actele normative de nivel superior (Legi, H.G., O.G. etc.). Deși există acte normative superioare hotărârii de consiliu local care reglementează modul de elaborare a bugetelor spitalelor publice și de stabilire a cuantumului sporurilor în domeniul medical, prin HCL 439/03.05.2018, care modifică limitele minime stabilite printr-o Hotărâre de Guvern (act normativ superior hotărârii de consiliu local), a fost încălcată competența materială a Consiliului Local întrucât acesta nu poate adopta acte administrative decât în baza și în executarea actelor normative cu forță juridică superioară, iar nu acte care să modifice astfel de acte. De asemenea, HCL 439/03.05.2018 nu este motivată în fapt și în drept, cuprinzând în preambul doar prevederi generale, or motivarea actului administrativ este o condiție obligatorie pentru legalitatea acestuia, iar lipsa motivării duce la nulitatea de drept a actului”, a explicat Cancelaria Prefectului judeţului Bihor.

Mai mult, Prefectura reclamă că nu a fost respectată procedura specială, incidentă Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1043/2010, unde se prevedere faptul că bugetele spitalelor publice din rețeaua administrației publice locale fac parte din bugetul consolidat al UAT, iar aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al acestora se face după pargurgerea etapelor specifice procedurii (șefi secție -> comitet director -> consiliu de administrație -> ordonator principal de credite), iar în cazul de față nivelul sporurilor au fost impuse prin HCL, ,,procedura nefiind astfel legală sau transparentă”.

Vă reamintim că, în cadrul unei ședințe extraordinare, consilierii locali care reprezintă Partidul Național Liberal au aprobat, joi, o hotărâre prin care sporurile medicilor să fie diminuate cu 60%, iar cele ale asistenților medicali cu 25%. Din acest motiv, Hadrian Borcea, şeful SMURD Oradea şi al Unităţii de Primire Urgenţe (UPU) de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea, și-a dat demisia în semn de protest, iar gestul său a fost urmat, la câteva ore distanță, și de colegii acestuia.

Larisa Patricia Herlaș