Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – Judeţul Bihor acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 și a Ordinului nr. 130/2006.

Reprezentanții instituției au anunțat că domeniile pentru care se pot depune cereri sunt activităţi culturale, de tineret și comemorare a Centenarului Marii Uniri (concursuri, simpozioane, recitaluri, editare cărți și publicații, activități de comemorare etc.), activităţi sociale (campanii de promovare a sănătății, consiliere, îndrumare, integrare și reintegrare, dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane defavorizate etc.), sport și reducerea vulnerabilităților la corupție. Bugetul alocat derulării de proiecte pe parcursul anului 2018 este de 1.200.000 lei, iar documentația de solicitare a finanţării poate fi depusă în cadrul a trei sesiuni.

Pentru prima sesiune, termenul limită de depunere a documentației de solicitare este 8 iunie 2018, ora 15.00, la secretariatul D.D.I.P. – Bihor (Oradea, str. Parc I.C. Brătianu, nr.8). Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după înregistrarea lor la secretariatul instituției, iar ședinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea loc în perioada 11 – 15 iunie 2018.

Calendarul activităților pentru a doua sesiune de depunere a proiectelor prevede că termenul limită de depunere a documentației de solicitare este 16 iulie 2018, ora 15.00, tot la secretariatul D.D.I.P. – Bihor. După verificările de rigoare va avea loc ședinţa comisiei de evaluare, iar selecţia se va face în perioada 17 – 23 iulie 2018.

În a treia sesiune cei interesați au la dispoziție timp să depună proiecte până în 17 septembrie 2018, ora 15.00, la aceeași adresă. După înregistrarea lor se va face verificarea conformităţii administrative a cererilor, iar evaluarea şi selecţia vor avea loc în perioada 18 – 25 septembrie a anului curent.

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte (D.D.I.P.) Bihor este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinută financiar şi aflată în subordinea directă a Consiliului Judeţean Bihor. Prin activităţi şi acţiuni specifice, Direcţia are menirea de a contribui la dezvoltarea economico – socială şi protejarea patrimoniului cultural al judeţului Bihor, dar şi a comunităţilor judeţului.

,,Vă așteptăm în număr cât mai mare să depuneți proiecte în cadrul celor trei sesiuni. Noi ne dorim ca toți cei care au inițiative menite să contribuie la soluţionarea unor probleme economico – sociale de interes judeţean, dar şi a celor de interes local, micro-regional, respectiv regional, al colectivităţilor din aria administrativă a judeţului Bihor să se bucure de sprijin. Domeniile pentru care se pot depune cereri sunt destul de ofertante, astfel încât ne așteptăm la proiecte frumoase și diversificate. Cei care sunt interesați pot consulta site-ul nostru sau ne pot contacta pentru detalii”, a declarat pentru NewsBihor Póti Csaba, director adjunct al D.D.I.P. Bihor.

Regulamentul complet privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile D.D.I.P. Bihor îl găsiți aici: http://ddipbihor.ro/program-de-finantare-2017/.

Larisa Patricia Herlaș