Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crișana” al judeţului Bihor recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018.

La concursul de admitere – sesiunea 2018 vor fi scoase la concurs 38 de locuri pentru ofițeri la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti și un loc la Serviciul de Informații Externe. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova pune la dispoziție 290 de locuri, dintre care 265 pentru subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă și 25 ca maiștri militari auto.

Durata studiilor Facultăţii de Pompieri este de 4 ani, curs de zi cu frecvenţă, iar în urma absolvirii se obține diplomă de inginer în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul studiilor universitare de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” şi diplomă de ofiţer care le conferă absolvenţilor dreptul de a profesa ca ofiţeri activi în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cererile-tip de înscriere pentru sesiunea iulie – august 2018 se depun până la data de 25 mai, iar termenul pentru depunerea dosarului de candidat este 15 iunie. Concursul de admitere, care are loc în perioada 31 iulie – 24 august 2018, cuprinde probe eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice, și proba de evaluare a cunoștințelor.

Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești este o instituţie de învăţământ militar postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto. Durata studiilor este de un an, iar în urma promovării examenului de absolvire se eliberează Diplomă de grad și Certificat de calificare profesională nivel 5, conform calificărilor de ,,Subofiţer de pompier şi protecţie civilă” și de ,,Maistru militar auto”.

Cererile-tip de înscriere la Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești, pentru sesiunea august – septembrie 2018, se depun până la data de 15 iunie, iar termenul pentru depunerea dosarului de candidat este 27 iulie. Concursul de admitere are loc în perioada 24 august – 4 septembrie 2018 și cuprinde aceleași probe ca și Facultatea de Pompieri.

,,Cei interesați se pot înscrie pentru a fi recrutați în vederea participării la examenele de admitere, având asupra lor cartea de identitate, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență <<Crișana>> al județului Bihor (cei care au domiciliul/reședința în județul Bihor), în Oradea, str. Avram Iancu nr. 9, conform programului: luni, miercuri și vineri între orele 9:00 – 14:00”, a transmis Camelia Roșca, purtător de cuvânt al ISU.

Informaţii suplimentare privind calendarul activităţilor de recrutare sunt publicate pe site-ul unităţii, www.isubh.ro, la rubrica ,,Admitere” sau pot fi obținute la sediul inspectoratului.

Larisa Patricia Herlaș