Inspecția de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” readuce în atenția bihorenilor care în perioada minivacanței de 1 Mai aleg să desfășoare activităţi recreative în mijlocul naturii, „la iarbă verde”, că trebuie să respecte câteva reguli și măsuri de prevenire a incendiilor.

Ziua Muncii este sărbătorită de cei mai mulți dintre români la grătar. Însă, joaca cu focul poate afecta păduri întregi sau zeci de hectare de păşune. Chiar mai grav, un eventual incendiu se poate propaga la gospodăriile cetăţenilor, punându-le în pericol viaţa şi bunurile materiale. Tocmai de aceea, purtătorul de cuvânt al ISU, Camelia Roșca, atrage atenția:

 • nu faceţi foc decât în locurile permise şi amenajate în acest sens, curăţând terenul din jur de orice se poate aprinde;
 • nu aprindeţi focul pe timp de vânt;
 • nu aprindeţi focul la o distanţă mai mică de 100 metri de liziera pădurii;
 • prepararea hranei se face numai în locurile de popas amenajate având la îndemană mijloace pentru stingerea focului;
 • nu fumaţi lângă mirişti şi păduri sau în alte locuri cu pericol de incendiu;
 • nu aruncaţi la întâmplare ţigara nestinsă;
 • nu lăsaţi copiii să se joace cu focul, înlăturând cu desăvârşire accesul acestora la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc şi supraveghindu-i în permanenţă;
 • menţineţi curăţenia la locul unde preparaţi hrana: aruncaţi în locuri special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele, întrucât acestea pot contribui la propagarea incendiilor;
 • nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii;
 • nu părăsiți focul făcut, înainte de a vă asigura de stingerea lui completă;
  depozitați cenușa rezultată din ardere în gropi speciale, dupa ce ați stins-o cu apă;
 • dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 • anunţaţi imediat orice incendiu pe care il observaţi la 112.

Pompierii militari bihoreni nu îi uită nici pe deţinătorii şi administratorii de păduri, care au obligativitatea de a respecta următoarelor măsuri de prevenire a evenimentelor care periclitează fondul forestier sau alte bunuri din zonele împădurite și care pot pune în pericol siguranța cetățenilor:

 • instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în zonele împădurite privind respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
 • asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
 • amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
 • planificarea, organizarea și desfășurarea de către personalul silvic a activităților de supraveghere și patrulare pe traseele cele mai frecventate ce străbat pădurile, îndeosebi în perioadele cu afluență mare de public;
 • interzicerea accesului autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, ca și instalarea corturilor și grătarelor în alte locuri decat cele amenajate corespunzator.

În scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţenilor şi al evitării producerii unor evenimente nedorite, Inspecția de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” desfășoară în această perioadă activități de informare preventivă la ocoalele silvice din județ, acțiuni ce vor continua și pe timpul minivacanței de 1 Mai în zonele de agrement din apropierea pădurilor.

Larisa Patricia Herlaș