În această zi, biserica prăznuiește patru dintre cele mai importante momente din Săptămâna Mare: Mântuitorul spală picioarele apostolilor, apoi instituie Sfânta Cuminecătură la Cina cea de Taină. Cea de-a treia semnificație a zilei de Joi este dată de rugăciunea din grădina Getsimani, iar cea din urmă o reprezintă Trădarea.

„Joia Mare este o zi deosebit de densă liturgic şi în semnificaţii teologice. La Cina de Taină, Isus instituie două mari Sacramente, se face rob ucenicilor cărora le spală picioarele în scop pilduitor. Tot acum, Mântuitorul se lasă înrobit de oamenii nelegiuiţi care îl capturează, îl torturează, îl ocărăsc, îl judecă şi, mai apoi, vor pronunţa împotriva lui, în mod nedrept, sentinţa morţii”, ne spun reprezentanții Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Ca în fiecar an, rememorând gestul de smerenie al Mântuitorului, Preasfinția Sa Virgil Bercea spală picioarele a 12 bărbați, într-un ceremonial religios ce se desfășoară în timpul slujbei de dimineață oficiată la Catedrala Sfântul Nicolae. „Isus instituie Euharistia şi Preoţia. Instituirea Tainelor este precedată de spălarea picioarelor ucenicilor. „Cel ce este bogat” se scoală de la cină, se încinge cu ştergarul şi „îşi pleacă grumajii” pentru a spăla picioarele ucenicilor, el, ca Ziditor, plecându-se „înaintea lutului”. Prin această pildă pe care Isus le-o dă apostolilor, el „îi îndreaptă pe calea cea dumnezeiască”, pe calea slujirii pe care Însuşi Domnul o manifestă faţă de oameni. Instituind Preoţia, El le dă ucenicilor poruncă să îl urmeze în slujirea pe care le-a pilduit-o prin spălarea picioarelor, adică să repete şi să perpetueze această slujire, dar şi slujirea cultuală de la Cină: „aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea”, ne spun reprezentanții bisericii. Cea de-a treia semnificație a zilei este dată de rugăciunea din grădina măslinilor, iar ultima o reprezintă tradarea lui Iuda. În seara acestei zile, la biserică se citesc cele 12 Denii, prin care se aminteşte istoria mântuirii, începând cu Cina cea de Taină continuând cu prinderea Mântuitorului, răstignirea, moartea şi punerea sa în mormânt.

Obiceiuri

Potrivit tradiției, în această zi nu se mai trag clopotele, ci doar se bate toaca. În mai toate gospodăriile, astăzi se coc cozonacii și pasca, dar se vopsesc și ouăle. La sate există convingerea că ouăle înroșite în Joia Mare nu se strică niciodată.

Vereș Diana