Fenomene meteorologice periculoase ca furtunile sau ploile torenţiale sunt încadrate în clasa riscurilor naturale ce pot genera producerea situaţiilor de urgenţă, întrucât pot antrena activarea unor factori de risc secundari, ca inundațiile, cu efecte mai grave decât cele ale evenimentelor generatoare.

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana” a desfășurat, în anul 2017, 110 misiuni de limitare și înlăturare a efectelor inundațiilor, cea mai mare parte a acestor tipuri de situații de urgență survenind în luna mai, când echipajele de pompieri au intervenit la 84 astfel de evenimente. ,,Inundațiile provoacă efecte negative de natură economică, socială si ecologică, afectând dramatic colectivitățile și mediul înconjurător și reclamă eforturi importante de recuperare și reabilitare, de revenire la starea de normalitate, anterioară inundației”, a declarat purtătorul de cuvânt ISU.

În scopul prevenirii și limitării efectelor inundațiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana” recomandă bihorenilor respectarea următoarelor reguli și măsuri:

  • curățarea, adâncirea sau realizarea, acolo unde nu sunt, a șanțurilor de preluare a apelor pluviale;

  • drenarea și asigurarea curgerii apei către șanțurile de captare, astfel încât aceasta să nu mai băltească în gospodării;

  • regularizarea unor pâraie, curățirea lor și a canalelor, tuburilor colectoare și a vâlcelelor, pentru a asigura preluarea eventualilor torenți formați;

  • crearea de bazine de rezervă pentru captarea viiturilor;

  • realizarea unor canale de captare și dirijare a apei, de către deținătorii de construcții situate pe direcția viiturilor de pe versanți;

  • curățarea pilonilor de susținere a podurilor, punților și podețelor de materialele aduse de viituri, pentru a se evita formarea unor adevarate baraje ce pot afecta împrejurimile sau chiar rezistența acestora;

  • achiziționarea de saci, pentru a putea fi umpluți cu nisip în scopul protejării împotriva pătrunderii apei în locuințe sau al întăririi malurilor și digurilor.

Larisa Patricia Herlaș