În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural de miercuri dimineața, prezidată de Ioan Mihaiu, prefectul județului Bihor, și Iulius Delorean, subprefect, Florentin Muscă și Monica Crișan au reprezentat Comisariatul Județean Bihor al Gărzii Naționale de Mediu, întrucât comisarul șef Mihai Togor este plecat la București, și au explicat modul în care autoritățile publice locale asigură activitatea de salubrizare atât în localități, cât și în afara acestora. În a doua parte a întâlnirii, Administrația Bazinală de Apă Crișuri, prin intermediul directorului Sorin Guler, a prezentat stadiul derulării programului de investiții pe anul 2018.

Potrivit O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, autoritățile administrației publice locale au obligația de a avea personal specializat pentru protecția mediului, precum și de a asigura măsurile de salubrizare a localităților, de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a parcurilor publice. Activitatea de salubrizare în UAT-urile județului Bihor este delegată prin gestiune directă sau delegată către diferiți operatori de salubritate. În câteva comune este asigurată de către Serviciul de Salubritate înființat în cadrul primăriei respective, cum este cazul la Girişu de Criş și Pomezeu. ,,Din păcate, această activitate se rezumă în cele mai multe cazuri la colectarea și transportul deșeurilor generate pe raza comunei, alte activități de salubrizare fiind efectuate cu persoanele asistate social cu drept de muncă sau cu terți”, s-a expus în prezentarea realizată de comisarul Togor. De asemenea, pentru colectarea DEEE-urilor se organizează periodic acțiuni de colectare împreună cu organizațiile colective autorizate să funcționeze în acest domeniu.

În cursul anului 2017, comisarii GNM CJ Bihor au efectuat controale la 75 de Administraţii Publice Locale din judeţ pentru a verifica starea de salubrizare a localităților, cursurilor de apă și căilor de comunicație. În cadrul aceluiași control au fost verificați 3 operatori de salubrizare, anume Compania Națională de Admininistrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Drumuri Poduri Cluj – Secția Drumuri Naționale Oradea și administratori de zone de agrement. Printre neconformitățile constatate se numără abandonări de deșeuri, cele mai vulnerabile zone fiind parcările, depozitări necontrolate de deșeuri în cartierele de rromi din toate localitățile sau lipsa contractelor încheiate cu operatorii de salubrizare în unele UAT-uri. ,,În unele localități am constatat lipsa implicării Autorităţilor Publice Locale (Vaşcău, Tinca, Pietroasa, ş.a.) fie din motive financiare, fie din lipsa personalului instruit, fie din necunoaşterea atribuțiilor și responsabilităților pe care le au în domeniul protecției mediului”, a explicat locțiitorul lui Togor, comisarul Monica Crișan.

Măsurile stabilite au vizat, potrivit prezentării comisarului șef, salubrizarea și verificarea periodică a zonelor în care au fost identificate depozitări ilegale de deşeuri, informări ale populaţiei privind interzicerea depozitărilor necontrolate, cât şi respectarea colectării separate a deşeurilor, implementarea sistemului de colectare separată, amplasarea de plăcuțe privind interzicerea abandonării gunoaielor etc.

La finalul prezentării Gărzii de Mediu, prefectul Mihaiu a dezvăluit public că a avut discuții la nivel central pentru a trece la confiscarea mijloacelor de transport pentru cei care abandonează gunoaiele în locuri publice. ,,Legea permite acest lucru. Nu s-a făcut până acum, însă o vom face, dacă este nevoie”, a punctat prefectul.

Un an încărcat pentru Administrația Bazinală de Apă Crișuri

Pentru anul 2018, programul anual de investiții pentru Administrația Bazinală de Apă Crișuri cuprinde atât investiții în derulare, cât și sectoare de lucrări noi, bugetul alocat fiind de peste 15 mil. Lei. Directorul ABA Crișuri, Sorin Guler, a prezentat prioritățile instituției pe care o conduce, printre care se numără amenajare pe Valea Bistra și înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în Barcău, în perioada 14 – 16 iunie 1997. Bazinul hidrologic al râului Crișul Repede va fi supus unui număr de 7 proiecte de amenajare (pe Crișul Repede, Valea Mărgăuța, Valea Dobricionești și Valea Calata din Cluj), cărora li se adaugă reabilitare și punere în siguranță prin lucrări pe Valea Izvor. Amenajarea Văilor Nimaiești și Crăiasa, precum și acumulare nepermanentă în Ginta, pe râul Crişul Negru, și acumulare nepermanentă în Poiana și Corbeşti sunt lucrările cuprinse în agenda pentru bazinul hidrografic al Râului Crișul Negru. În schimb, pe Crișul Alb vor fi amenajate Valea Mare la Târnova, Valea Bradului, din municipiul Brad, și Valea Hălmăgel, din județul Arad.

Larisa Patricia Herlaș