Cei interesați pot face propuneri pentru modificarea regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale.

Bihorenii pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean în termen de 10 zile de la data publicării acestuia pe site-ul instituției. Potrivit specialiștilor din cadrul Direcției Generale Tehnice, necesitatea adoptării unei hotărâri privind regulamentul se justifică prin faptul că au intervenit completări la suprafața impusă tarifării. „Pentru căile de acces la drumul public, suprafața supusă tarifării va include, pe lângă suprafața benzilor de accelerare și decelerare pentru virare la stânga, și suprafața aferentă penelor de racord precum și alte suprafețe similare benzilor de accelerare și decelerare”, se arată în raportul de specialitate.

Proiectul pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 115/2016 poate fi accesat la http://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/td21.03.2018.pdf

Vereș Diana