Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a devenit partener în cadrul proiectului internațional ,,REACTIVATE”, proiect aprobat de Comisia Europeană, în care Serviciul Public de Ocupare din Suedia este aplicant principal.

Alături de serviciile publice de ocupare din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia, Spania, Luxemburg, Insulele Azore și Madeira, Asociaţia suedeză a oamenilor de știință, Agenţia suedeză pentru creştere economică şi regională, Work-live-Stay-Danemarca de Sud, și ANOFM a devenit partener în cadrul ,,REACTIVATE”, un proiect dedicat persoanelor aflate în şomaj în vârstă de peste 35 ani, precum şi angajatorilor cu nevoi de recrutare. Concentrându-se pe IMM-urile din toate ţările Uniunii Europene, scopul proiectului este acela de a asigura legătura dintre angajatorii care dețin locuri de muncă vacante greu de ocupat și candidații calificaţi din toată Europa.

,,Şomerii care caută un loc de muncă și iau parte la proiect, printr-un pachet de servicii de mobilitate, pot primi sprijin financiar pentru: prezentarea la interviul de angajare, sprijin pentru a se stabili în noua țară în care își găsesc locul de muncă, sprijin familial suplimentar în cazul în care se relocă împreună cu familia, acces la un curs de limbă străină și la un curs de recunoaştere a calificărilor”, a informat Békési Csaba, director executiv la AJOFM Bihor. Pentru a fi eligibile, persoanele beneficiare trebuie să îndeplinească mai multe condiții, de exemplu să fie şomer în vârstă de peste 35 ani, să fie cetăţean al unei țări UE sau să fie rezident într-o țară a UE şi să aplice pentru un loc de muncă într-o altă ţară decât unde are reşedința. De asemenea, contractul de muncă trebuie sa aibă o durată de cel puţin 6 luni și să fie cu normă de cel puţin 50% dintr-o săptămână normală de lucru, iar întreprinderile la care se angajază să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii. ,,În cadrul proiectului nu pot fi acceptate costurile de dublă finanțare, adică plata călătoriei și a cazării nu pot fi susținute de către angajator sau o altă autoritate”, atenționează Békési.

Persoanele interesate pot obţine informaţii legate de proiect de la consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor din Oradea, Simona Burdean.

Larisa Patricia Herlaș