Printre principiile care stau la baza activității Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor se numără respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor, asigurarea accesului egal la aceste drepturi, eficienţă în administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială sau facilitarea accesului oricărei persoane aflate în dificultate la măsurile de asistenţă socială.

Printre tipurile de beneficii de asistență socială gestionate și plătite de AJPIS Bihor se numără alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, cea pentru susținerea familiei, indmnizația lunară pentru creșterea copiilor, stimulentul de inserție, ajutorul social, indemnizații acordate persoanelor cu handicap și altele. În anul 2017 AJPIS Bihor a efectuat un număr de 26.464 de operațiuni (acordări, suspendări, încetări, reluări drepturi) privind alocația de stat pentru copii, 786 privind alocația de plasament și 7.344 de operațiuni pentru indemnizația de creștere a copilului. Totodată, au fost stabilite drepturi pentru 489 de persoane cu dizabilități, 5.525 persoane singure/ familii beneficiare de ajutor social, iar de alocație pentru susținerea familiei a beneficiat un numar mediu de 4.899 familii.

Ca urmare a modificarilor legislative intervenite pe parcursul anului 2017, AJPIS Bihor a organizat întâlniri de lucru atât la sediul instituției, cât și în teritoriu cu reprezentanții UAT – urilor din județ. La aceste întâlniri au participat aproximativ 269 angajați ai UAT-urilor precum și reprezentanți ai Instituției Prefectului Bihor. ,,De asemenea, în vederea implementării modificărilor legislative intervenite în 2017, în domeniul formării profesionale, pe parcursul anului trecut au fost organizate întâlniri de lucru la sediul AJPIS Bihor, atât cu furnizorii de formare profesională autorizați în județul Bihor, cât și cu specialiștii evaluatori și examinatori înscriși în baza de date a AJPIS Bihor”, a precizat Gabriela Iova, director executiv al instituției.

Planuri mari pentru 2018

Printre obiectivele pe care și le-a stabilit AJPIS Bihor pentru anul 2018 se numără dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului propriu prin cursuri de formare profesională, gestionarea eficientă a resurselor financiare, verificarea riguroasă a actelor justificative şi legalitatea plăţilor pentru asigurarea unei execuţii bugetare corespunzătoare, precum și promovarea imaginii instituţiei în scopul creşterii credibilităţii acesteia pe plan local.

De asemenea, AJPIS Bihor își propune să contribuie la creșterea calitații serviciilor sociale prin exercitarea atribuțiilor de control, evaluare și monitorizare, precum și la asigurarea accesului neîngradit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional.

,,Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor este o instituţie cu atribuţii atât de administrare şi gestionare a fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, cât şi de control al modului de acordare a acestora, reprezentând un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia”, a ținut să puncteze Iova.

Larisa Patricia Herlaș