În perioada 4-10 februarie, patru profesori de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din Oradea au participat la activități de predare, învățare și formare în cadrul proiectului Erasmus, „Our story true story, ce s-a desfășurat în Macedonia.

Proiectul are ca scop dezvoltarea la copiii cu CES a unor abilități și competențe sociale și civice, îmbogățirea cunoștințelor despre artă, descoperirea noutăților legate de diversitatea culturii și diferitele perspective ale artei. Centrul Școlar de Educație Inclusivă nr. 1 din Oradea a fost reprezentat la activitățile din Macedonia de patru cadre didactice. ,,Pe parcursul săptămânii trecute, delegația școlii noastre a participat la diferite activități: spectacol de bun venit oferit de elevii și profesorii școlii gazdă, activități derulate în cadrul a trei ateliere: atelier de cusături, atelier de confecționat marionete și atelierul destinat teatrului de umbre. Proiectul a urmărit dezvoltarea dimensiunii europene prin lucru în echipă, cooperare și inter-relaționare”, a precizat Elena Erdeli, coordonatorul proiectului.

Alături de delegația din România la activitatea de predare, învățare și formare din Macedonia au participat reprezentanții celorlalte 8 țări partenere: Polonia, Cehia, Germania, Turcia, Letonia, Italia, Portugalia și Macedonia. Din grupul țintă au făcut parte 37 de persoane: coordonatorii de proiect din cele 9 țări partenere, directori și profesori membrii ai echipelor de proiect.

Mădălina Venter