În satul Fegernic, constructorul realizează șanturi pereate, montează rigolele carosabile și asigură accesul în curți.

Deși vremea pare să îngreuneze înaintarea lucrărilor de infrastructură, pe DJ 767A Uileacu de Criș-Bălaia-Burzuc-Sârbi-DN 19E, activitatea se desfășoară în continuare pe toată lungimea drumului.

În prezent se lucrează la decopertare, așternere balast și piatră spartă pe sectorul de drum Uileacu de Criș-Bălaia și șanturi pereate, rigole carosabile și asigurarea acceselor în curți în satul Fegernic, spune Filip Cheșeli, directorul Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Bihor. Lucrarea de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 767A-Uileacu de Criș (DN1)-Bălaia-Burzuc-Sârbi (DN 19E) este executată de SC Dumexim SRL în baza autorizației de construire nr. 50/26.04.2012 eliberată de Consiliul Județean și în baza proiectului nr. 15795/12556/2009, elaborat de SC Proiect Bihor SA Oradea. DJ 767A face legătura între DN1 (E60) și DN 19E, pornind spre nord la intrare în localitatea Uileacu de Criș, traversând satele Bălaia, Burzuc, Chioag, Fegernic și comuna Sârbi. În funcție de îmbrăcămintea existentă, lucrarea a fost împărțită în două sectoare: sector A Km 0+000-Km 15+660 și sector B Km 0+000 (care corespunde cu Km 15+660 sector A)-Km 6+235,74.


Lucrări executate

Potrivit informării, în acest moment situația lucrărilor pe DJ 767A se prezintă astfel: asfalt la nivel de uzură 11,218 Km adică 51,4% din lungimea totală a drumului; asfalt la nivel de binder 2,285 Km. În localitățile Uileacu de Criș, Bălaia, Burzuc și Chioag s-a asfaltat cu precădere, intravilanul. În anul 2017, s-au executat lucrări de decopertare, așternere balast, drenaj apă pe sectorul de drum Burzuc-Chioag. În satul Chioag s-au executat șanțuri pereate, rigole carosabile și s-a asigurat accesul în curți, în Fegernic și Sârbi, doar parțial, iar în localitatea Burzuc s-a executat un zid de sprijin de 50 metri lungime.