La şedinţa Colegiului Prefectural din luna Ianuarie de miercuri, de la ora 10.00, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea și Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor și-au prezenat raportul cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017, în sala mare a Prefecturii Bihor.

I.T.P.F. Oradea asigură supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, respectării regimului juridic al frontierei de stat, al paşapoartelor şi străinilor, respectării ordinii şi liniştii publice, în zona de competenţă. Chestorul Bondar Marin a vorbit celor prezenți, printre altele, despre managementul resurselor umane. Astfel, conform statisticilor instituției, la data de 31 decembrie 2017 procentajul de încadrare al inspectoratului era de 93,11%, iar vârsta medie a personalului este de 37,88 ani. De altfel, în cursul anului anterior au încetat raporturile de serviciu la cerere, cu drept la pensie de serviciu, 64 de poliţişti, ceea ce reprezintă un procentaj de aproximativ 6% din numărul de posturi existent la nivelul I.T.P.F. Oradea. La capacitatea logistică, din punct de vedere al asigurării cu mijloace tehnice de mobilitate (autovehicule), I.T.P.F. Oradea are un grad de dotare de 39%, cu un existent asigurat de 168 autovehicule, dintr-un necesar conform tabelei de înzestrare de 392 autovehicule şi un deficit de 224 autovehicule.

Tot pe parcursul anului 2017, la nivelul I.T.P.F. Oradea au continuat procedurile necesare accesării fondurilor europene pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea B-Clădiri publice. ,,I.T.P.F. Oradea are calitate de partener în cadrul proiectului ”SAFE BORDER, SAFER LIFE”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, linia de finanţare CBC RO-HU/INTERREG V, axa prioritară 6 promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (COOPERAREA INSTITUŢIILOR ŞI COMUNITĂŢILOR)”, a completat chestorul. 2017 nu a fost un an bun în ceea ce privește numărului de persoane depistate pe linia migrației ilegale. 2.758 persoane au acționat în zona de competență a I.T.P.F. Oradea, remarcându-se o creștere foarte mare comparativ cu anul 2016, când au fost depistate 604 persoane. În schimb, faţă de anii anteriori se constată o ușoară scădere a cazurilor de trafic, posesie şi consum de droguri, unde s-au înregistrat doar 7 cazuri.

Pentru anul 2018 chestorul Bondar speră că instituția va gestiona eficient activităţile specifice pentru identificarea, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, dar și a evaziunii fiscale, ca formă de manifestare a infracţionalităţii transfrontaliere. Organizarea, planificarea, coordonarea şi realizarea activităţilor de afaceri europene şi cooperare internaţională în vederea aplicării prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor de frontieră încheiate de România cu Ungaria sunt alte obiective propuse, alături de asigurarea şi menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii, mijloacelor de mobilitate şi a altor bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor specifice inspectoratului.

Activitatea desfășurată, în cursul anului 2017, de către Serviciul de Cadastru a fost prezentată de directorul Leț Călin-Sorin. Potrivit raportului instituției, 50.000 de PAD-uri au fost soluţionate și peste 2.700 de titluri de proprietate au fost eliberate. ,,O altă activitate importană a Serviciului Cadastru este cel legat de verificarea, recepţia şi eliberarea certificatului de acceptanţă cu privire la proiectul CESAR derulat de A.N.C.P.I., proiect ce are ca scop introducerea şi finalizarea lucrărilor de cadastru general”, a precizat directorul. În judeţul Bihor aceste lucrări se desfăşoară în UAT-urile Borod, Sântandrei, Borş şi Sânmartin.

Dintre obiectivele propuse de O.C.P.I. Bihor pentru perioada următoare, cu scopul îmbunătăţirii întregii activităţi, au fost enumerate asigurarea personalului și a dotărilor necesare, facilitarea înregistrării on-line a cererilor de către toţi potenţialii parteneri sau punerea la dispoziţia publicului larg a informaţiilor de interes public. Finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară (CESAR) pentru unităţi administrativ teritoriale aflate în demarare, precum și a lucrărilor de introducere a cadastrului general, pe sectoare cadastrale, sunt alte obiective stabilite pentru 2018.

Larisa Patricia Herlaș