În anul 2017, burlanele şi coşurile de fum au provocat peste 50 de incendii la nivelul judeţului Bihor, constituind a două categorie de împrejurări determinante ale incendiilor din punct de vedere al frecvenţei înregistrate, iar aceste situații se repetă și în 2018. De aceea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” a făcut câteva recomandări populaţiei pentru a se apăra împotriva incendiilor.

Pentru a nu mai exista situaţii care se pot solda cu daune materiale sau chiar pierderi de vieţi omeneşti, coşurile de fum trebuie să fie obligatoriu verificate, reparate şi curăţate periodic, însă numai de persoane specializate şi autorizate. De asemenea, în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile. Maiorul Camelia Roșca, ofițer Informare și Relații Publice, recomandă izolarea coşurilor de fum faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm. În plus, în spaţiul dintre coş şi planşeu ar trebui introdus un strat de materiale necombustibile.

ISU ,,Crişana” adaugă la lista de măsuri obligatoriu de urmat și faptul că la trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puțin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului. Mai mult decât atât, nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperișului, planşeului etc. În podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile, iar gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă). Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lânga pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.

Larisa Patricia Herlaș