Beneficiarii clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu, au obligația să realizeze și să amplaseze în dreptul intrărilor panouri de înștiințare, tipărite cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb, având conținutul: ,,Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu”.

Nemarcarea corespunzătoare a acestor tipuri de obiective atrage după sine sancționarea contravențională cu amendă de la 2.501 la 5.000 lei. ,,Construcțiile publice care vor trebui să afișeze panourile de înștiințare fac parte din cele care reunesc un număr mare de utilizatori și pentru care sunt necesare măsuri sporite de siguranță pentru prevenirea incendiilor”, a transmis ofiţerul Informare şi Relaţii Publice, maior Camelia Roşca.

În 21 ianuarie 2018, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 28/18.01.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018, pentru completarea Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care impune afișarea panourilor de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.

Larisa Patricia Herlaș