Ghișeul mobil al Serviciului de Pașapoarte nu se va mai deplasa în Valea lui Mihai, Salonta și Aleșd, din cauza scăderii numărului de solicitări în aceste localități. Doar cetățenii din Beiuș și Marghita se vor mai putea bucura de acestă facilitate, de acum înainte.

Pentru a ușura accesul cetățenilor din județul Bihor la Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Pașapoartelor din subordinea Instituției Prefectului jud. Bihor, s-a stabilit, în anii trecuți, extinderea serviciului public cu ajutorul unor ghișee mobile în 5 puncte din județ: Beiuș, Marghita, Aleșd, Valea lui Mihai și Salonta. Având în vedere că în ultima perioadă s-a remarcat o scădere masivă a numărului de solicitări în 3 din cele 5 puncte din județ, mai exact Valea lui Mihai, Salonta și Aleșd, în urma unei analize cost-beneficiu s-a ajuns la concluzia că se impune suspendarea deplasării ghișeelor mobile în acele localități, păstrându-se activitatea pentru Beiuș și Marghita, acestea din urma aflându-se la o distanță de peste 60 km, dublu față de restul punctelor, ceea ce justifică păstrarea activității.

,,Acțiunea deplasării ghișeului mobil se justifica întrucât existau multiple solicitări din partea cetățenilor din acele localități iar capacitatea instituției de a realiza demersul precum și politica orientată către cetățean s-a concretizat astfel în deplasări lunare/săptămânale în cele 5 puncte din județ”, a precizat Cancelaria Prefectului judeţului Bihor. Totuși, întrucât scopul pentru care a fost implementată acțiunea nu mai subzistă pentru cele 3 localități, nemaifiind justificată deplasarea, s-a decis suspendarea pentru perioadă nedeterminată a activității ghișeelor de la Valea lui Mihai, Salonta și Aleșd.

Pașapoartele solicitate până la aceasta dată prin intermediul ghișeelor mobile a căror activitate urmează a fi suspendată vor fi ridicate de la sediul din Oradea – Str. Dunărea, nr.2 – sau va fi solicitată expedierea prin Poșta Română la domiciliu.

Larisa Patricia Herlaș