Cei 29 de consilieri județeni prezenți la ședința extraordinară de miercuri, au aprobat, în unanimitate, proiectele de hotărâre privind depunerea și co-finanțarea documentației aferente proiectului strategic pe cultură al județului Hajdu-Bihar, în cadrul căruia instituții subordonate Consiliul Județean Bihor sunt partenere. Potrivit președintelui Pásztor Sándor, proiectul Incubator Cultural Româno-Maghiar pentru arte interpretative presupune modernizarea scenei teatrului Szigligeti prin achiziționarea de echipamente și dotări de ultimă generație.

Pásztor Sándor, președinte, Consiliul Județean Bihor:

Reușim să asigurăm o tehnică aferentă secolului XXI, aferentă și asemănătare oricărui teatru din Europa, în valoare de aproximativ 900.000 euro.


Bugetul total al proiectului este de 7.481.743 euro. Din suma de 970.393 euro, eligibilă pentru Teatrul Szigligeti, contribuția Consiliului Județean reprezintă două procente, adică 19.407 euro. În cadrul proiectul strategic pe cultură, Centru Educațional Transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural și cultural, Muzeul Țării Crișurilor beneficiază de aproape 2,8 milioane euro, bani care vor fi folosiți la definitivarea lucrărilor de amenajarea a etajelor II și III: achiziționarea mobilierului expozițional, iluminat, tehnologie multimedia.


Pásztor Sándor, președinte, Consiliul Județean Bihor:

Au fost câștigate, între timp, 5,5 milioane Euro pe POR; acum depunem pentru 2,8 milioane pe proiecte RO-HU și am asigurat din surse proprii încă din anul 2016 diferența, deci am asigurat fondurile necesare reabilitării muzeului.


În cadrul aceluiași proiect se va realiza un centru multicultural. Suma ce revine revistei Várad, partnerul transfrontalier al autorităților locale din Debrețin este 673.895 euro. Termenul limită de depunere a documentației este 15 ianuarie 2018.