Prima ședință din 2018 la Consiliul Județean Bihor a fost una extraordinară, la propriu și la figurat. Cei 29 de consilieri prezenți au votat, joi, în unanimitate, pentru cele două proiecte de pe ordinea de zi.

De un sfert de oră au avut nevoie aleșii pentru a vota proiectele de pe ordinea de zi. Primul care a trecut a fost Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii și cofinanțării proiectului ,,Centru Educațional transfrontalier româno – maghiar pentru conservarea patrimoniului natural și cultural – acronim EduCultCenter”, prin care se dorește îmbunătățirea accesului la patrimoniul cultural al zonei de frontieră româno – maghiare, creșterea gradului de conștientizare a valorilor culturale comune și consolidarea creativității culturale și artistice în zona trasfrontalieră. Prin acest proiect, Muzeul ,,Țării Crișurilor”, instituție al cărei director, Aurel Chiriac, a fost prezent la ședință, dorește să amenajeze și să doteze corespunzător etajele 2 și 3 aferente secțiilor de Artă și Etnografie. Revista Culturală ,,Várad”, parteneră, de asemenea, în proiect, dorește să realizeze și să doteze corespunzător un Centru educațional multicultural, precum și achiziționarea de dotări și echipamente aferente.

Cel de al doilea, și ultimul punct de pe ordinea de zi, este Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii și cofinanțării proiectului ,,Incubator cultural româno – maghiar pentru arte interpretative – acronim CBC Incubator”. ,,Prin acest proiect se va reabilita scena și tehnica Teatrului Szigligeti”, a declarat Pásztor Sándor, președintele instituției. Partenerii proiectului sunt Consiliul Local Debrecen, Teatrul ,,Csokonai Színház” Debrecen și Teatrul ,,Szigligeti Színház” din Oradea. ,,Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea atractivității zonei de frontieră româno – maghiare prin crearea, utilizarea și promovarea valorilor comune ale artelor interpretative și consolidarea imaginii culturale comunei a acestei regiuni”, se arată în raportul de specialitate. Teatrul ,,Szigligeti Színház” dorește modernizarea scenei prin achiziționarea de echipamente și dotări cum ar fi scenă rotativă modernă, sistem de iluminat, sistem audio vizual și de sonorizare scenă, precum și achiziționarea a două autocare cu o capacitate de 21 de persoane fiecare.

Ședința ordinară de Consiliu va fi programată, conform declarației președintelui instituției, în 30 ianuarie.

Larisa Patricia Herlaș