Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de beneficiar, și S.C. ALPHACONSULT &ENGINEERING S.R.L., în calitate de prestator, au încheiat, în 28 decembrie, Contractul de Servicii ,,Elaborarea documentației suport pentru Cererea de Finanțare pentru <<Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Sector 3 Gilău-Borș+Finalizarea Lucrărilor la Nodul Gilău și Conexiunea dintre Secțiunea 2B cu Subsecțiunea 3A Drumul de legătură Centura Oradea (girație-Calea Sîntandrei)-Autostrada A3 (Biharia)>>”.

Conform CNADNR, obiectul Contractului de Servicii îl reprezintă completarea Studiului de Fezabilitate existent, prin întocmirea documentației necesare pregătirii cererilor de finanțare aferente proiectului, din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul exercițiului financiar 2014 – 2020, în conformitate cu legislația europeană în vigoare. ,,Documentația pregătită va susține necesitatea și oportunitatea investiției și va fundamenta maturitatea proiectului din punct de vedere tehnic, economic, financiar, social și al protecției mediului”, a precizat Compania, printr-un comunicat de presă. Prestatorul va îndeplini serviciile stabilite în Contract, în condițiile și termenele prevăzute, în conformitate cu cerințele menționate în Caietul de Sarcini. Valoare Contractului de Servicii este de 95.000,00 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA conform prevederilor legale. Durata acestuia este de 18 luni de la data de începere a contractului, adică de la data semnării sale de către ultima parte.

Proiect este co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

Larisa Patricia Herlaș